Tidningen Accent

Sveriges nykterhetsorganisation IOGT-NTO

Tecknaren

Svenska Tecknare

Magasinet Grus

Om fotboll – oavsett nivå

Energimagasinet

Tidskriften Stad

Om hållbara rum och miljöer

Maskinentreprenören

Bevakar bullrig bransch

Tidningen Gymnasiet

Lärarförbundet

Naturkompaniet

Grafisk profil och medlemstidning

Ljuskultur

Ett magasin om ljus och arkitektur

365

Naturkompaniet

Tidningen Origo

Lärarförbundet

Magasinet Arena

Arenagruppen