Maskinentreprenören

Maskin­entreprenören utkommer med 10 nr per år och är Sveriges äldsta tidskrift för maskin­entreprenörer. Första numret utkom första maj 1957.

Spektra gjorde 2015 en redesign av tidningen i samarbete med nyckelpersoner på Maskinentreprenören. Vi producerade två nummer och lämnade sedan efter oss en produktionsmanual för att underlätta redaktionens och formgivarens arbete.