Tidskriften Stad

Tidskriften STAD reflekterar om urbana landskap och produceras för Sveriges Lantbruksuniversitet och utbildningen i Landskapsarkitektur.

Spektra har stått för formgivning och produktion sedan 2015.