Tecknaren

Svenska Tecknare

Tecknaren är en tidning om professionell bild och form. Den bevakar illustration, grafisk form, animation och serier genom reportage, porträtt, essäer och analyser. Tidningen görs av en självständig redaktion och ges ut av Svenska Tecknare.

Spektra gjorde under 2014 en redesign av Tecknaren i samarbete med Martin Frostner. Sedan nr 2/3 2014 ansvarar vi för löpande produktion och art direction. 2014 nominerades Tecknaren till Svenska Designpriset i kategorin ”Redaktionellt – Personal/medlemstidning” och tilldelades silver.

Illustration: Stina Löfgren. Foto: Hörður Sveinsson.

Foto: Carola Björk.

Jockum Nordstöm fotograferad av Karl Melander.

Illustration: Stina Löfgren.

Illustration: Karin Sunvisson. Foto: Henrik Blomqvist.

Illustration: Helena Davidsson Neppelberg.

Jockum Nordström fotograferad av Karl Melander.

Per José Karlén och Nathalia Murobha fotograferade av Viktor Gårdsäter.

Illustration: Gunilla Hagström.

Foto: Sara Mac Key och Carola Björk.

Niki Lindroth von Bahr fotograferad av Carola Björk.

Illustration: Kajsa Eldsten.

Illustration: Elin Jonsson. Parasto Backman fotograferad av Carola Björk.

Illustration: Emma Hanquist.

Illustration: Stina Löfgren.

Illustration: Tyra von Zweigbergk.