Fysioterapi

Tidningen Fysioterapi är Sveriges ledande facktidskrift om fysioterapi och kommer ut med sex nummer per år. Under 2021 fick Spektra i uppdrag att göra en redesign av Fysioterapi. Från och med nr 1/2022 står vi för tidningens löpande produktion.

Kund: Fackförbundet Fysioterapeuterna

Vår leverans

  • Redesign
  • Art direction
  • Formgivning
  • Löpande produktion
Vår leverans
Foto: Nicke Johansson
Fysioterapi #1 2022
Tidningens titel och typsnitt
Fysioterapi #2 2022

Fysioterapi kommer ut 6 gånger per år i en upplaga på 12 800 och görs av en självständig redaktion som bevakar professionsfrågor, fackliga frågor, forskning, och andra samhällsfrågor som påverkar yrkesroll, utbildning och arbetsvillkor för fysioterapeuter.

Fysioterapeuten Frida Roos. Foto: André de Loisted
Exempel på Fysioterapis grafiska palett
Fysioterapi #2 2022
Saffran Möller, fysioterapeut. Foto: Nicke Johansson
Fysioterapi #1 2022
Fysioterapi #2 2022
Saffran Möller, fysioterapeut. Foto: Nicke Johansson