Affischerna

1967-1979

Affischerna 1967-1979 är en bok och en kringresande utställning om progg- och alternativrörelsens affischer och dess upphovsmän- och kvinnor. Författare och affischsamlare är Håkan Agnsäter, trumslagare i proggbandet Solen Skiner.

Boken innehåller mer än 220 avfotograferade originalaffischer från den svenska alternativrörelsen. Ett 10-tal av de över 100 kända konstnärerna i boken har intervjuats. Bland konstnärerna som är representerade i boken finns namn som Carl Johan De Geer, Helena Henschen, Christer Themptander, Channa Bankier och Anna-Clara Tidholm.

Art direction och grafisk formgivning (2013)

Se delar av samlingen på www.affischerna.se

Den andra Gärdesfesten 1970. Foto: Gunnar Næslund.

En kvinnlig demostrant förs ut från tennisbanan i Båstad 3 maj 1968 vid kravallerna mellan polis och demonstranter som stoppade Davis Cup-matchen i tennis mellan Sverige och Rhodisa. Foto: Kamerabild / Bonnierarkivet