logo

Manus

Medlemstidning för Läromedelsförfattarna

Läromedelsförfattarna är intresseorganisationen för alla som skriver läromedel eller kurslitteratur. Manus är förbundets medlemstidning, som Spektra gav ett nytt utseende inför första numret 2021.

Arbetet skedde i samarbete med redaktionen och förutom den grafiska formen lades mycket arbete på att utveckla det redaktionella innehållet.

Kund: Läromedelsförfattarna
Uppdrag: Redesign och redaktionell utveckling

Manus #3 2021. Illustration: Emma Hanquist
Manus #3 2021
Manus #3 2021. Foto: Karl Nilsson

”Vi vill skapa förståelse för läromedelsroll i skolan; för lärare, för elever, för läsningen och för demokratin. Vi är inte nöjda förrän en rik och likvärdig tillgång till läromedel är ett faktum”

Per Kornhall, förbundsordförande Läromedelsförfattarna
Manus #1 2022. Foto: Viktor Gårdsäter
Manus #4 2021. Illustration: Lotta Kühlhorn
Manus #4 2021. Foto: Emelie Asplund
Manus #4 2021
Manus #1 2022. Foto: Angelica Söderberg