Manus

Medlemstidning för Läromedelsförfattarna

Läromedelsförfattarna är intresseorganisationen för alla som skriver läromedel eller kurslitteratur. Manus är deras medlemstidning som Spektra gav en nytt utseende inför första numret 2021.

Arbetet skedde i samarbete med redaktionen och förutom den grafiska formen lades mycket arbete på att utveckla det redaktionella innehållet.

Manus #1 2021
Manus #1 2021
Manus #1 2021

Kund: Läromedelsförfattarna
Uppdrag: Redesign och redaktionell utveckling