Manus

Läromedelsförfattarna är intresseorganisationen för alla som skriver läromedel eller kurslitteratur. Manus är förbundets medlemstidning, som Spektra gav ett nytt utseende inför första numret 2021.

Arbetet skedde i samarbete med redaktionen och förutom den grafiska formen lades mycket arbete på att utveckla det redaktionella innehållet.

Kund: Läromedelsförfattarna

Vår leverans

  • Redesign
  • Redaktionell utveckling
Vår leverans
Manus #3 2021. Illustration: Emma Hanquist
Manus #3 2021
Manus #3 2021. Foto: Karl Nilsson

”Vi vill skapa förståelse för läromedelsroll i skolan; för lärare, för elever, för läsningen och för demokratin. Vi är inte nöjda förrän en rik och likvärdig tillgång till läromedel är ett faktum”

Per Kornhall, förbundsordförande Läromedelsförfattarna

Manus #1 2022. Foto: Viktor Gårdsäter
Manus #4 2021. Illustration: Lotta Kühlhorn
Manus #4 2021. Foto: Emelie Asplund
Manus #4 2021
Manus #1 2022. Foto: Angelica Söderberg