logo

Manus

Medlemstidning för Läromedelsförfattarna

Läromedelsförfattarna är intresseorganisationen för alla som skriver läromedel eller kurslitteratur. Manus är deras medlemstidning som Spektra gav en nytt utseende inför första numret 2021.

Arbetet skedde i samarbete med redaktionen och förutom den grafiska formen lades mycket arbete på att utveckla det redaktionella innehållet.

Manus #1 2021
Manus #1 2021
Manus #1 2021

Kund: Läromedelsförfattarna
Uppdrag: Redesign och redaktionell utveckling