Naturkompaniet 365

365 är Naturkompaniets kundtidning och Sveriges största outdoortidning. Spektra tog fram design och arbetade med den redaktionella idéutvecklingen tillsammans med chefredaktör och kund när magasinet startades.

Under arbetet med tidningen utvecklade vi en ny grafisk profil till Naturkompaniet. Spektra gjorde layout och formgivning under tidningens tre första år.
Kund: Naturkompaniet
Fotograf: Olivia Jeczmyk

Vår leverans

  • Art direction
  • Tidningsdesign
  • Grafisk identitet
  • Redaktionell utveckling
Vår leverans