Tidningen Origo

Lärarförbundet

Origo är Lärarförbundets tidning för lärare i matematik, teknik och naturvetenskap. Den kommer ut med sex nummer per år. Tidningen ska fungera som en inspirerande kollega och bidra till att höja lärarrollens status. Den har också en medlemsvärvande funktion till Lärarförbundet. Spektra tog fram Origos grundform och har ansvarat för tidningens art direction, set design och löpande produktion sedan nr 1 2009.

Under Fackförbundspressens dag 2014 vann Origo omröstningen för ”bästa omslag”. Och 2013 nominerades Origo till Sveriges tidskrifters pris ”Årets tidskrift – Fackpress”. Nomineringen löd: ”Lek i kvadrat. Nytta i kubik. Gör skolans ”värsta” ämnen lustfyllda.”

Om att komninera matematik med estetiska ämnen. Foto: Olivia Jeczmyk. Set design: Spektra.

Foto: Olivia Jeczmyk. Set design: Spektra.

Om ljudböcker och upphovsrätt. Foto: Olivia Jexzmyk. Set design: Spektra.

Foto: Olivia Jeczmyk. Set design: Spektra.