Tidningen Origo

Origo var Lärarförbundets tidning för lärare i matematik, teknik och naturvetenskap. Tidningen skulle fungera som en inspirerande kollega och bidra till att höja lärarrollens status och kom ut med sex nummer per år. Spektra tog fram Origos grundform och har ansvarat för tidningens art direction, set design och löpande produktion mellan 2009 och 2019.

Kund: Lärarförbundet

Vår leverans

  • Innehållsutveckling
  • Art direction
  • Layout
  • Repro
Vår leverans

Under Fackförbundspressens dag 2014 vann Origo omröstningen för ”bästa omslag”. Och 2013 nominerades Origo till Sveriges tidskrifters pris ”Årets tidskrift – Fackpress”. Nomineringen löd: ”Lek i kvadrat. Nytta i kubik. Gör skolans ”värsta” ämnen lustfyllda.”

Foto: Olivia Jeczmyk.
Foto: Olivia Jeczmyk.
Foto: Olivia Jeczmyk.
Foto: Fernando Medina