Tidningen Gymnasiet

Tidningen Gymnasiet var Lärarförbundets tidning för gymnasielärare på såväl yrkes- och högskoleförberedande program som introduktionsprogram. Tidningen kom ut med sex nummer per år mellan 2015 och 2019.

Spektra tog fram Tidningen Gymnasiets grundform och var med under hela koncept- och innehållsutvecklingsfasen. Vi ansvarade för tidningens art direction och löpande produktion sedan starten.

Kund: Lärarförbundet

Omslagsfoto ovan: Anna Simonsson.

Vår leverans

  • Koncept- och innehållsutveckling
  • Art direction
  • Layout och repro
Vår leverans