logo

Tidningen Gymnasiet

Lärarförbundet

Tidningen Gymnasiet var Lärarförbundets tidning för gymnasielärare på såväl yrkes- och högskoleförberedande program som introduktionsprogram. Tidningen kom ut med sex nummer per år mellan 2015 och 2019.

Spektra tog fram Tidningen Gymnasiets grundform och var med under hela koncept- och innehållsutvecklingsfasen. Vi ansvarade för tidningens art direction och löpande produktion sedan starten.

Kund: Lärarförbundet
Uppdrag: Koncept- och innehållsutveckling, art direction, layout och repro.

Omslagsfoto ovan: Anna Simonsson.