Tidningen Gymnasiet

Lärarförbundet

Tidningen Gymnasiet är Lärarförbundets tidning för gymnasielärare på såväl yrkes- och högskoleförberedande program som introduktionsprogram. Tidningen kommer ut med sex nummer per år.

Spektra tog fram Tidningen Gymnasiets grundform och var med under hela koncept- och innehållsutvecklingsfasen. Vi har ansvarat för tidningens art direction och löpande produktion sedan starten 2015.

Omslagsfoto ovan: Anna Simonsson.

Klassrumsfoto: Andreas Johansson

Foto: Anna Simonsson.

Omslagsillustration: Andreas Samuelsson.

Omslagsillustration: Fernando Medina.