Energimagasinet

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF)  är Sveriges största personförening i byggsektorn och har funnits sedan 1909.

Spektra producerar tidningen Energimagasinet på uppdrag av EMTF tillsammans med chefredaktör Jonas Hållén.

Porträttbild omslag: Goro Bertz