logo

Energimagasinet

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF)  är Sveriges största personförening i byggsektorn och har funnits sedan 1909. Spektra producerar tidningen Energimagasinet på uppdrag av EMTF tillsammans med chefredaktör Jonas Hållén. Porträttbild omslag: Goro Bertz