Energimagasinet

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF)  är Sveriges största personförening i byggsektorn och har funnits sedan 1909.

Spektra producerar tidningen Energimagasinet på uppdrag av EMTF tillsammans med chefredaktör Jonas Hållén.

Porträttbild omslag: Goro Bertz

Nibe hjälper tusentals kunder att sänka sina energikostnader. Nu sänker de sitt eget svinn. Foto: Jann Lipka.

Hanna Friese, elingenjör på Vattenfall. I Sandbankprojektet i München är 35 av 60 i Vattenfalls projektgrupp kvinnor. Foto: Jann Lipka.

Vindkraft i kalla klimat. Foto: Jann Lipka.

Illustration: Fernando Medina.

Foto: Jann Lipka.

Framgång för svenska solcellsföretag. Foto: Mats Andersson.

Foto: Jann Lipka.