Funkia

Funkia Landskapsarkitekter planerar och gestaltar utemiljöer. Med analys, form, funktion och kommunikation hjälper de sina beställare genom hela omvandlingsprocessen av landskapet – från insikter till färdigt resultat. Spektra gjorde en ny hemsida och en uppdaterad grafisk profil under våren 2015, samt uppdaterad hemsida under hösten 2018.

» funkia.se