Panoramica

Stockholms latinamerikanska filmfestival

Panoramica är den första latinamerikanska filmfestivalen i Stockholm. Genom att främja visning och spridning av latinamerikansk kvalitetsfilm i Sverige bidrar festivalen till en ökad mångfald inom den svenska filmscenen. 2019 ges den femte upplagan av festivalen, och Spektra har som tidigare år gjort webb, affischer och program.

panoramica.se »