logo

Panoramica

Stockholms latinamerikanska filmfestival

Panoramica är den första latinamerikanska filmfestivalen i Stockholm. Genom att främja visning och spridning av latinamerikansk kvalitetsfilm i Sverige bidrar festivalen till en ökad mångfald inom den svenska filmscenen. 2018 hölls den fjärde upplagan av festivalen, och Spektra har som tidigare år gjort webb, affischer och program.