logo

Översättarcentrum

Identitetsdesign och webbutveckling

Översättarcentrum är en medlemsorganisation för skön- och facklitterära översättare. De förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Deras uppdragsgivare är främst förlag, men även offentliga organisationer och företag inom kultursektorn.

Spektra har under 2022 arbetat fram en ny visuell identitet och en ny webbplats som lanseras under hösten.

Efter lansering presenterar vi mer material här.