Sverok

Hos Sverok startar och driver ungdomar sina egna spel- eller nördföreningar sedan 1988. Spektra har gjort Sveroks nya visuella identitet som sätter glädje, stolthet och mångfald inom spelkulturen i fokus.

Vår leverans

  • Visuellt identitet och logotyp
  • Webbplats
  • Mallar till sociala medier
  • Affischer, trycksaker, merch
Vår leverans

Om uppdraget

Sverok samlar ungdomar från hela landet med olika bakgrund, ålder och intressen. Det gemensamma är nördigheten, engagemanget och viljan att dyka ner till 100% i något oavsett om det handlar om ringbrynjor, dataspel, paintball eller cosplay. 

Den befintliga visuella identiteten kändes däremot daterad och webben var svårnavigerad, rörig och otidsenlig. Spektra fick uppdraget att ta fram en ny grafisk identitet och en ny webbplats med utrymme för många olika uttryck inom spelkulturen. Både medeltidsnördar och Minecraftgamers skulle känna sig representerade.

Spektra tog avstamp i mötet mellan de olika världarna och skapade en identitet som sätter glädje, stolthet och mångfald inom spelkulturen i fokus.

Logotyp

Sveroks logotyp är en viktig identifierare och gestaltar Sveroks unika karaktär. Med inspiration från två motpoler, historisk frakturstil och pixelgrafik, förmedlar den en koppling till olika spelvärldar och genrer utan att vara för entydig. Den sticker stolt ut och bidrar till en identitet som är både distinkt, kreativ och minnesvärd.

Typografi

Sverok använder typsnittet Px Grotesk, av Nicolas Eigenheer. Till rubriker och budskap alterneras den vanliga skärningen med en pixelvariant, för att subtilt markera verksamhetens hopp i tid och rum.

Ramar

Sveroks ramar är inspirerade av grafisk design i gamla rollspel, tex rollformulärer. De är formade utifrån tärningars geometri och har avrundade hörn för att påminna om hur en tärning känns i handen.

De används som de är men kan också innehålla fotografier, logotypen och citat på webb, sociala medier eller trycksaker.

Sverok.se

Sveroks tidigare webbplats hade med åren växt ur sin kostym och blivit svårnavigerad och rörig, både för medlemmar och externa besökare. Tillsammans med uppdragsgivaren rensade vi i innehållet samt skapade en tydlig struktur som skulle tåla att utvecklas och förändras över tid.

Meny och navigering

Sveroks verksamhet utvecklas ständigt och navigeringen på webben krävde en meny som tål att förändras och byggas ut.