Kragh Berglund

Ny komplett visuell identitet, ny webbplats och kommunikationsplattform åt innovativ studio inom landskapsarkitektur.

Kragh Berglund är kreativa landskapsarkitekter med bas i skandinavisk design och med fokus på hållbarhet och med människan i centrum. Startade upp 2003 och idag finns kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Peking.

Vår leverans

  • Visuell identitet
  • Logotyp
  • Webbplats
  • Kommunikationsplattform
  • PR-plan
  • Illustrativa symboler
  • Mallar för sociala medier
  • Skyltar och rumslig gestaltning
Vår leverans

Bakgrund

Kragh Berglund befinner sig i en expansiv fas och såg behovet av att genomlysa och förflytta varumärket och utveckla sin visuella identitet, sin webbplats och övrig kommunikation. Det fanns en stark önskan om att nå nya samarbetspartners, attrahera nya medarbetare men också att nå ut i debatten och vara en del av akademin.

Utmaning

Med kontor i flera länder är det en utmaning att få samsyn kring ett gemensamt uttryck, och att få alla medarbetare att känna sig delaktiga. Kragh Berglund ville hitta ett gemensamt kreativt uttryck men ändå kunna behålla sin konstnärliga integritet och lekfullhet. Kommunikationen vänder sig mot t ex byggherrar, planchefer, arkitekter men också mot potentiella medarbetare och praktikanter/internships.

Lösning

Spektra inledde arbetet med workshops i både Stockholm och Köpenhamn för att ta reda på medarbetarnas behov men också för att skapa delaktighet och intresse för utvecklingsarbetet/förändringsarbetet. Det visuella uttrycket lyfter fram Kragh Berglunds konstnärlighet, något som genomsyrar alla deras projekt, och skapar ett användarvänligt uttryck som fungerar på alla plattformar.

Med en ny visuell identitet och en ny modern och attraktiv webbplats så har Spektra lagt en bra/solid grund för Kragh Berglund att attrahera såväl nya kunder som samarbetspartners och framtida medarbetare.

Se hela webbplatsen på www.kragh-berglund.com


Abstrakta grafiska symboler

Inspirerade av arkitektoniska ritningar och landskap med gräsmattor, stenläggning och stigar har vi skapat en serie abstrakta grafiska symboler. Dessa kan kombineras för att skapa mönster, eller användas som separata illustrationer.

”I think we can all aspire to make positive footprints. It affects how we transform plans, changes our mindset, and changes already existing places.”

Hans Kragh, VD och grundare, Kragh Berglund

Bildmaterial och illustration

Omslagen på trycksaker kan vara fotografiska eller illustrativa. De grafiska symbolerna kan användas på olika sätt beroende på vilket bildmaterial som finns att tillgå.