Zero City

På Zero City står besökarna inför att lösa framtidens stora utmaningar med målet att nå nollutsläpp från staden. Zero City är en 1200 kvadratmeter interaktiv och utmanande utställning där besökarna tillsammans planerar transporter av människor och gods för morgondagens fossilfria stad för att klara klimatmålet. Följ med till hamnen, kraftverket, köpgatan, bakgatan, torget och de andra delarna och möt olika aspekter av hur man kan planera framtidens klimatsmarta och stad.

Besökaren vägleds av utställningens ciceroner, som berättar om utmaningar och möjligheter på skärmar runt om i Tekniska Museets lokaler. Ciceronerna blev också utställningens ansikten utåt i marknadsföringen.

Kund: Tekniska Museet

Filmerna producerades i samarbete med Acne / Emma Hvengaard.

Vår leverans

  • Visuell identitet
  • Animation
  • Skyltar
  • Trailers och ciceronfilmer
Vår leverans
Ciceroner guidar till olika delar av utställningen på skärmar i utställningen.
En av utställningens många interaktiva stationer.
Illustrationer till skyltarna i utställningen.