logo

Swedish literature exchange

Utställning för Kulturrådet

Kulturrådet är den myndighet som har uppdraget att främja svensk litteratur i världen genom Swedish Literature Exchange. Bland annat fördelar de bidrag till översättningar och litterära evenemang samt arrangerar besöksprogram för utländska förlag och översättare i Sverige.

Spektra tog fram ett modulärt och flexibelt utställningskoncept som ska kunna återanvändas på olika mässor och event för att rymma flera olika förlag och mötesstationer.

Först ut var litteraturmässorna i Bologna och Frankfurt.

Kund: Kulturrådet/Swedish Literature Exchange
Spektras leverans: Grafisk och rumslig/3D formgivning och produktionsledning.