Svenska Institutet

Nytt samarbete sedan 2018 med Svenska Institutet. Spektra producerar utställningar och grafiskt material.