SSMF

Ända sedan 1919 har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning varit en brygga mellan nyfikna forskare och de nya upptäckter som de haft en vision om att göra.

SSMF har hela tiden lagt extra kraft på att stödja de unga forskarna. En sak är säker – man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i karriären får möjlighet att testa sina idéer och sin förmåga.

Generation efter generation av framgångsrika forskare har vittnat om att SSMF:s stipendier och anslag är en viktig uppmuntran – ofta till och med en förutsättning – för en ung lovande forskare att komma vidare mot de stora genombrotten.

Spektra tog under 2020 fram en annonskampanj med målsättning att öka stöd och givande till SSMF. Kampanjen publicerades i Sveriges största dagstidningar under vår, sommar och höst.

Kund: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
Uppdrag: Annonskampanj.

”Årtalen” lyfter stora medicinska genombrott och forskningen som ligger bakom.
Annonsserien ”Min vision” lyfter forskares som fått stöd av SSMF.
SSMF stöder arbetet för morgondagens botemedel.

Fotografier av Per Kristiansen.