Origo – Set Design

Spektra skapar till varje nummer av tidningen Origo en eller flera fotoillustrationer utifrån ett givet tema.

Set design (2009-2014)