Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation med över 200 000 medlemmar. Föreningen påverkar politiker och lagstiftning genom att i debatt, kampanjer och rapporter belysa vår tids viktigaste miljöfrågor.

Spektra har under ett antal år arbetat med diverse kampanjer åt Naturskyddsföreningen, bland annat Operation Rädda Bina, Jul- och annonskampanjer för Swish- och arvsgåvor.

Julkampanj

Julhandeln slår rekord år efter år. Enligt siffror från Svensk Handel köpte svenskarna under 2018 julklappar för rekordbeloppet 21 miljarder kronor. Samtidigt ökar medvetenheten om konsumtionens baksidor – fyra av fem svenskar anser att de ”spenderar för mycket tid och energi på konsumtion”.

I samarbete med Naturskyddsföreningen tog vi fram en gåvokampanj som kretsade kring medlemmarnas önskningar, förutsatt att man tänker lite längre än just på klapparna under granen.

Resultatet 2019? Naturskyddsföreningens bästa julkampanj hitintills sett till rena intäkter.

Kund: Naturskyddsföreningen
Leverabler: Annonser, filmer i sociala medier och på rörliga stortavlor, kampanjwebb.

Operation Rädda Bina

Syftet med Operation: Rädda Bina är att uppmärksamma hotet mot den biologiska mångfalden och vilda bin samtidigt som den pekar på ökad ekologisk produktion som en viktig faktor i omställningen. Kampanjen bygger på konkreta räddningsinsatser som gör det enkelt för människor som vill vara med och rädda bina, och/eller sprida budskapet till andra.

Spektra utvecklade kampanjkonceptet under 2019 och 2020, lanserade ny webb, ny medlemskommunikation och producerade flera animerade filmer, bland annat en film tillsammans med Naturskyddsföreningen och Magnus Carlson.

Manus, bildmanus och regi: Spektra i nära samarbete med Naturskyddsföreningen.
VO: Magnus Carlson
Illustration & Art Direction: Spektra
Animation: Martin Burström

På en fin plats i naturen? Fram med mobilen!

Annonskampanj för Swish-gåvor (istället för selfies).

Breven från skogen

Annonskampanj för arvs- och hyllningsgåvor, 2018.