Naturskyddsföreningen

Operation Rädda Bina

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Operation Rädda Bina är inne på sitt tredje år.

Syftet med Operation: Rädda Bina 2020 var att uppmärksamma hotet mot den biologiska mångfalden och vilda bin samtidigt som den pekar på ökad ekologisk produktion som en viktig faktor i omställningen. Kampanjen bygger på konkreta räddningsinsatser som gör det enkelt för människor som vill vara med och rädda bina, och/eller sprida budskapet till andra.

Spektra utvecklade kampanjkonceptet och lanserade ny webb, ny medlemskommunikation och producerade en animerad film tillsammans med Naturskyddsföreningen och Magnus Carlson.

Kampanjwebb 2020.
https://vimeo.com/426934921

Manus, bildmanus och regi: Spektra i nära samarbete med Naturskyddsföreningen.
VO: Magnus Carlson
Illustration & Art Direction: Spektra
Animation: Martin Burström

Kampanjwebb 2020.
Centralen 2019.