Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Operation Rädda Bina är inne på sitt tredje år.

Syftet med Operation: Rädda Bina 2020 var att uppmärksamma hotet mot den biologiska mångfalden och vilda bin samtidigt som den pekar på ökad ekologisk produktion som en viktig faktor i omställningen. Kampanjen bygger på konkreta räddningsinsatser som gör det enkelt för människor som vill vara med och rädda bina, och/eller sprida budskapet till andra.

Spektra utvecklade kampanjkonceptet och lanserade ny webb, ny medlemskommunikation och producerade en animerad film tillsammans med Naturskyddsföreningen och Magnus Carlson.

Kampanjwebb 2020.

Manus, bildmanus och regi: Spektra i nära samarbete med Naturskyddsföreningen.
VO: Magnus Carlson
Illustration & Art Direction: Spektra
Animation: Martin Burström

Kampanjwebb 2020.
Centralen 2019.