Hyper Human

Grafisk identitet, interaktiva stationer, rörlig infografik och skyltar till en av Tekniska museets fasta utställningar.

Tekniska museet är en upplevelsearena och Sveriges tekniska museum. Utställningen Hyper human handlar om människokroppen som spelplan för tekniska framsteg och ställer besökarna inför de etiska dilemman som framtidsvisionerna kan innebära.

Vår leverans

  • Grafisk identitet
  • Skyltar
  • Infografik
  • Digital interaktivitet
  • UX
  • Motion design
  • Animation
Vår leverans

Utställningen kretsar kring medicinska och tekniska framsteg kopplade till människokroppen genom historien och i nutid. Besökaren vandrar genom en rumslighet delvis skapad av artificiell intelligens och i anslutning till utställningens olika avsnitt om exempelvis genmodifiering, AI, enhancements och nedfrysning för evigt liv finns transparenta och interaktiva ”dilemmastationer”. Här svarar besökaren på etiska frågeställningar kopplade till respektive ämne. Statistik över alla besökares svar presenteras i slutet av utställningen.

Spektra ansvarade för grafisk form, skyltar, rörlig grafik till filmer etc, men också utformningen, UX och den tekniska utvecklingen av de interaktiva stationerna. De etiska frågeställningarna blir en röd tråd genom hela utställningen.

Hyper Humans skyltar gjordes i huvudsak i transparent akryl där grafik och text frästes in och ljussattes.