Hyper Human

Tekniska Museets stora utställning Hyper Human har sedan 2021 varit en fast installation i huset. Temat är människokroppen som spelplan för tekniska framsteg och framtidsvisioner. Spektra har gjort utställningens grafiska identitet, skyltar och infografik, samt utvecklat de interaktiva stationer som ställer besökarna inför etiska dilemman.

Vår leverans

  • Grafiskt koncept
  • Skyltar
  • Digital interaktivitet
  • Animation och visuals
Vår leverans

Utställningen kretsar kring medicinska och tekniska framsteg kopplade till människokroppen genom historien och i nutid. Besökaren vandrar genom en rumslighet delvis skapad av artificiell intelligens och i anslutning till utställningens olika avsnitt om exempelvis genmodifiering, AI, enhancements och nedfrysning för evigt liv finns transparenta och interaktiva ”dilemmastationer”. Här svarar besökaren på etiska frågeställningar kopplade till respektive ämne. Statistik över alla besökares svar presenteras i slutet av utställningen.

Spektra ansvarade för grafisk form, skyltar, rörlig grafik till filmer etc, men också utformningen, UX och den tekniska utvecklingen av de interaktiva stationerna. De etiska frågeställningarna blir en röd tråd genom hela utställningen.

Hyper Humans skyltar gjordes i huvudsak i transparent akryl där grafik och text frästes in och ljussattes.