logo

Hyper Human

Vad är en människa?

Vad händer när tekniken gör det möjligt att designa våra barn med geneditering? Var går gränsen mellan människa och maskin när vi kan förstärka och byta ut kroppsdelar? Vem har makten när vi låter artificiell intelligens ta beslut i avgörande livsval?

Kund: Tekniska Museet
Spektras leverans: Grafiskt koncept, skyltar, digital interaktivitet, filmer.

Utställningen kretsar kring medicinska och tekniska framsteg kopplade till människokroppen genom historien och i nutid. Besökaren vandrar genom en rumslighet delvis skapad av artificiell intelligens och i anslutning till utställningens olika avsnitt om exempelvis genmodifiering, AI, enhancements och nedfrysning för evigt liv finns transparenta och interaktiva "dilemmastationer". Här svarar besökaren på etiska frågeställningar kopplade till respektive ämne. Statistik över alla besökares svar presenteras i slutet av utställningen.Spektra ansvarade för grafisk form, skyltar, rörlig grafik till filmer etc, men också utformningen, UX och den tekniska utvecklingen av de interaktiva stationerna. De etiska frågeställningarna blir en röd tråd genom hela utställningen.

Hyper Humans skyltar gjordes i huvudsak i transparent akryl där grafik och text frästes in och ljussattes.
Längre film.