Hyper Human

Vad är en människa?

Vad händer när tekniken gör det möjligt att designa våra barn med geneditering? Var går gränsen mellan människa och maskin när vi kan förstärka och byta ut kroppsdelar? Vem har makten när vi låter artificiell intelligens ta beslut i avgörande livsval?

Kund: Tekniska Museet
Uppdrag: Grafiskt koncept, skyltar, digital interaktivitet, filmer.

Hyper Humans skyltar gjordes i huvudsak i transparent akryl där grafik och text frästes in och ljussattes.