Gilla naturen

Gilla naturen är ett läromedel och en tävling för årskurs 4-6 som handlar om att upptäcka naturen, uppskatta naturen och att uppmärksamma att barnens natur är viktig och behöver skyddas. Läromedlet består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Tävlingen var öppen för alla skolklasser i årskurs 4-6 och handlade om att eleverna fotograferade eller filmade en plats i naturen som de gillar. De skulle även motivera varför de vill att platsen ska finnas kvar.

Uppdraget kom från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med medel från Naturvårdsverket och i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Spektra har tagit fram hela kommunikationskonceptet som inkluderade webb/kampanjsida, trycksaker, kampanj på sociala medier samt fyra filmer.