logo

Frysen

Elevernas röst

Frysen är Fryshuset gymnasiums skoltidning och blogg. Innehållet är skapat av elever på skolan – de bildar tidningens redaktion. Spektra har designat och producerat den tryckta tidningen samt utvecklat bloggen som du kan läsa på frysen.se. Vi deltar också i undervisningen som gästande lärare under elevernas arbete med tidningen. 

Kund: Fryshuset Gymnasium
Uppdrag: Art direction, layout, repro, workshop och handledning.