Ett hav av liv

Ett hav av liv är en turnerande utställning producerad för och tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Vår leverans

  • Grafisk och rumslig formgivning
  • Textframställning
  • Illustration
  • Produktionsledning
Vår leverans

Hur påverkar salthalten förutsättningen för liv? Vad är en zombietorsk? Och hur påverkas blåstång av fullmånen? Den turnerande utställningen Ett hav av liv är en del av Naturskyddsföreningens arbete för att uppmärksamma livet i haven och de faror som hotar den biologiska mångfalden. Utställningen är tryckt på trä och innehåller flera interaktiva delar. Följ med på en resa genom de svenska haven.

Utställningen producerades i nära samarbete med Naturskyddsföreningens experter.Se mer: Kontakta Naturskyddsföreningen om du vill visa eller besöka utställningen.

Ikoner som visar de olika hoten mot havet
Foto: Magnus Lundborg
Torsk Gadus morhua. Bild: SLU/Artdatabanken
Abborre Perca fluviatilis. Bild: SLU/Artdatabanken
Foto: Magnus Lundborg