logo

Ett hav av liv

Utställning för Naturskyddsföreningen

Hur påverkar salthalten förutsättningen för liv? Vad är en zombietorsk? Och hur påverkas blåstång av fullmånen? Den turnerande utställningen Ett hav av liv är en del av Naturskyddsföreningens arbete för att uppmärksamma livet i haven och de faror som hotar den biologiska mångfalden. Utställningen är tryckt på trä och innehåller flera interaktiva delar. Följ med på en resa genom de svenska haven.

Utställningen producerades i nära samarbete med Naturskyddsföreningens experter.

Kund: Naturskyddsföreningen
Spektras leverans: Grafisk och rumslig formgivning, textframställning, illustration och produktionsledning.

Se mer: Kontakta Naturskyddsföreningen om du vill visa eller besöka utställningen.

Ikoner som visar de olika hoten mot havet
Foto: Magnus Lundborg
Torsk Gadus morhua. Bild: SLU/Artdatabanken
Abborre Perca fluviatilis. Bild: SLU/Artdatabanken
Foto: Magnus Lundborg