Sverige

En övergripande grafisk identitet med manual och en uppsättning ikoner för Sveriges flerspråkliga officiella kanaler.

Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att bygga relationer och skapa förtroende för Sverige i världen bland annat genom att berätta om Sverige i sociala medier.

Vår leverans

  • Grafisk identitet
  • Manual
  • Ikoner
  • Art direction
  • Illustration
Vår leverans
Spektra Sweden Riktlinjer Överblick

Förutom mallar för sociala medier, sammanfattades arbetet också i ett riktlinjes-dokument som pedagogiskt förklarade sociala medier-mallarnas uppbyggnad, och med instruktioner om hur de bäst används.

I uppdraget ingick att ytterligare utveckla Sveriges visuella identitet gällande manér och riktlinjer för illustrationer, infografik, ikoner/piktogram och GIF-stickers. Bland annat togs en uppsättning piktogram fram, att användas på sociala medier, samt i Sverige-kommunikationen i stort.