logo

Sverige

Sveriges sociala medier

Sedan 2013 finns det en gemensam visuell identitet för Sverige som är en del av Strategin för arbetet med Sverigebilden i utlandet. Uppdraget var att, utifrån den gemensamma visuella identiteten för Sverige, ta fram ett övergripande designmanér anpassat för Sveriges officiella kanaler i sociala medier och de behov som finns för kommunikationen där, i kanalerna Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, och Vkontakte på de tre språken arabiska, engelska och ryska.

Kund: Svenska institutet
Uppdrag: Att ta fram ett övergripande designmanér för Sveriges officiella kanaler i sociala medier

Spektra Sweden Riktlinjer Överblick

Förutom mallar för sociala medier, sammanfattades arbetet också i ett riktlinjes-dokument som pedagogiskt förklarade sociala medier-mallarnas uppbyggnad, och med instruktioner om hur de bäst används.

I uppdraget ingick att ytterligare utveckla Sveriges visuella identitet gällande manér och riktlinjer för illustrationer, infografik, ikoner/piktogram och GIF-stickers. Bland annat togs en uppsättning piktogram fram, att användas på sociala medier, samt i Sverige-kommunikationen i stort.