Astma- och Allergiförbundet

Ny visuell identitet och webbplats till Astma- och Allergiförbundet som sedan 1956 har arbetat för att människor med allergi och astma ska få ett friskare liv.

Vår leverans

  • Visuell identitet
  • Webbplats
  • Analys & research
  • Logotyputveckling
  • Webbutveckling
  • Illustration och grafiskt manér
  • Mallar för sociala medier
  • Identitetsmanual
Vår leverans

Astma- och Allergiförbundets vision är ett samhälle som är tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Förbundet arbetar med astma- och allergifrågor genom att sprida information, opinionsbildning, stöd och finansiering av forskning, samt att driva på för en bättre vård.

Uppdrag

I en för förbundet expansiv förändringsfas med målet att bli en tydligare aktör som påverkar, syns och hörs mer och får större gehör för sina frågor, fanns ett stort behov av en uppdaterad och modernare webb för att förstärka positionsförflyttningen.

Webben ska spegla förändringsarbetet och leda till att Astma- och Allergiförbundet uppfattas som moderna, kunniga och nytänkande.

Lösning

Viljan att uppnå ett modernt och nytänkande tilltal ledde till att Spektra föreslog att först ta fram en helt ny visuell identitet med en uppdaterad och moderniserad logotyp – som samtidigt behåller en hög grad av igenkänning. Sedan sattes arbetet att bygga en helt ny, och mer lättillgänglig och attraktiv, webbplats igång.

Resultat 

Den nya webbplatsen lanserades 2021. Spektra står för webbens löpande underhåll och utveckling, samt även produktion av informationsmaterial.

Forskningsfonden är Astma- och Allergiförbundet stiftelse som samlar in pengar till astma- och allergiforskning.
Illustrationer till webb

”I en för förbundet expansiv förändringsfas där målet var att bli en tydligare påverkansaktör, fanns ett stort behov av en uppdaterad och modernare webb.”

Banners och tygkasse: Exempel på applicering av den visuella identiteten