Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi med nio på livstid valda ledamöter. Samfundet instiftades 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer.

Spektra har haft äran att designa och utveckla Samfundets nya sajt under hösten 2018.

» samfundetdenio.se