Indicum

Indicum är ett renodlat inredningsarkitektkontor, något som är ovanligt på den svenska marknaden. Av medarbetarna är de flesta arkitekter och det ger kontoret möjlighet att fokusera på närhet mellan kunden och arkitekten i alla uppdrag, oberoende av uppdragets storlek. 

Vår uppgift var att utveckla en grafisk form som kommunicerar professionalism och närhet, och som matchar den höga kreativa nivå som Indicum själva har inom sitt designområde.

En central del i Indicums verksamhet är forskning och utveckling inom både branschfrågor och hållbarhet. Därför har kontoret tagit flera initiativ till hållbarhetscertifiering och driver också branschorganisationen IA. Indicums utvecklingsprojekt och deras kärnverksamhet riktar sig därför mot delvis olika målgrupper. Med det i åtanke innehöll Spektras uppdrag höga krav både på hur innehållet på Indicums nya webb organiserats och på tonen i identiteten som i båda fall måste passa i kommersiella såväl som i ideella sammanhang.