Skälsö arkitekter

Skälsö arkitekter har sin bas på Gotland och ligger bland annat bakom utvecklingen och renoveringen av militärområdet Bungenäs.

Spektra har jobbat i flera projekt tillsammans med Skälsö och vi gjorde utveckling och design av deras webbplats som lanserades 2012.

skalso.se »