Kunder och
uppdragsgivare

A house
Arbetsmiljöverket
Arenagruppen
Arkdes, Arkitektur- och Designcentrum
Astma och Allergiförbundet
Astrid Lindgren Memorial Award
Belysningsbranschen
Bio Rio
Bokförlaget Max Ström
Carler
Centrum för fotografi
Cinemafrica
Civil Rights Defenders
Country & Eastern
Dansens Hus
Falkenbergs Museum
Fastighetsanställdas förbund
Fatta man!
Fria Ligan / Free League
Fryshusets Gymnasium
Funkia Landskapsarkitektur
Fysioterapi
Gustavsbergs Konsthall
Grillska Gymnasiet
IOGT/NTO
Kod Arkitekter
Korpen Stockholm
Korpen Sverige

Kulturhuset Parkteatern

Kulturhuset Stadsteatern
Kulturrådet
Landskapslaget
Läkare i världen
Lärarförbundet
Marge Arkitekter
Marit Bergman

Maskinentreprenören
ME-skolan
Murman Arkitekter
Män för jämställdhet
Natur och Kultur
Naturkompaniet
Naturskyddsföreningen
Nivå landskapsarkitektur
Norstedt
Panoramica Filmfestival
Petestep
Postkodstiftelsen
Psykologförbundet
Rabén och Sjögren
Rudi Lewis
Samfundet de Nio
Sommarnöjen
Stiftelsen Carl Malmsten
Stockholms Feministiska Filmfestival
Svenska Institutet
Svenska Tecknare
Svenska Sällskapet för medicinsk forskning
Sveriges Lantbruksuniversitet
SVEROK
Södra Teatern
Tekniska Museet
Tidningen Accent
Tidskriften Stad
Tillväxtverket
Tovatt Architects
Unionen
Yoga Shala
Översättarcentrum