Svenska institutet

Från filmklipp till slutplatta

Nedan kommer exempel på hur en animation av logotypen kan användas för att i filmens slut gå från ett filmklipp till en färgplatta.

Från filmklipp till vit färgplatta.

Från filmklipp till gul färgplatta.