Svenska institutet

Text på färgplatta

Nedan visas text på färgplatta, samma text går att applicera i vit färg på rörlig bild (om färgerna tillåter och det blir tillräckligt tydligt.)