Svenska Institutet

Titel-animation

Exempel på animationer av text och hur färgrutor kan animeras in.

Rubrik, filmtitel med gul bård.

Titeltext i färgruta som tonas in.

Titeltext i färgruta som tonas in. Svag zoom i första klippet när plattan kommer in.