Dubbelt Publishingpris

Dubbelvinst i Publishingpriset för oss på Spektra! Svenska Tecknares årsberättelse 2016 och magasinet Grus vann i varsin kategori.

Svenska Tecknare: Omslag av Sara Andreasson.
Grus: Omslagsfoto av Andreas Johansson.

Tack alla inblandade!